senior portraits

Senior portrait of Tommy Mutoza, Granite Bay Star!